Esittely

Lakiasiaintoimisto Maria Pöyhönen Ky auttaa Teitä kaikissa oikeudellisissa ongelmissanne asiantuntevasti, joustavasti ja ripeästi. Toimisto on perustettu vuonna 1990 ja toiminut ensin asianajotoimistona. Toimisto on tullut tunnetuksi perhe-, lapsi- ja perintöoikeudellisissa sekä sopimus-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

Sittemmin lakiasiaintoiminta on laajentunut käsittämään mm. asunto-, kiinteistö ja osakeyhtiöoikeudellisia sekä yritysten verotukseen liittyviä oikeudellisia asioita. Tällä hetkellä toimiston tehtäväala kattaa lähes kaikki oikeudelliset asiat.

Toimisto hoitaa myös yleisen oikeusavun piirissä olevien asiakkaiden asioita ja opastaa sitä koskevissa asioissa. Jos asiakkaalla on kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, se kattaa usein yksityishenkilöiden riita-asiat, sekä asianomistajan oikeudenkäyntikulut rikosasiassa.

Toimiston juristit neuvovat ja toimivat yhteistyössä mm. eräitä yrittäjiä, yksinhuoltajia ja ammattijärjestöjä edustavien tahojen kanssa ja antavat näiden järjestöjen jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa.

Toimisto on avoinna pääsääntöisesti klo 8.00-16.00. Tästä poikkeavista neuvotteluajoista voidaan sopia erikseen.

Ihmiset

Maria Pöyhönen

Asianajaja

0415013944

asianajotoimisto@mariapoyhonen.fi

Sini Vaittinen

Lakimies

0443623320

sini.vaittinen@mariapoyhonen.fi

Palvelut

Oikeudellista osaamista

Autamme teitä kaikissa oikeudellisissa ongelmissanne asiantuntevasti, joustavasti ja ripeästi.

Tällä hetkellä toimiston tehtäväala kattaa lähes kaikki oikeudelliset asiat

Palvelemme asiakkaitamme:

  • -neuvottelemalla ja laatimalla sopimuksia ja erilaisia asiakirjoja kuten kauppa- ja lahjakirjoja, avioehtoja, testamentteja, ositus- ja omaisuuden erottelua koskevia sopimuksia, perinnönjakokirjoja sekä lasten huoltoa, tapaamisoikeuksia sekä elatusta koskevia sopimuksia.

  • -avustamalla hakemus- , siviili- ja rikosasioissa sekä laatimalla hakemuksia, kannekirjelmiä ja muutoksenhakukirjelmiä neuvotellen ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

  • -avustamalla lasten huostaanottoa ym. koskevissa asioissa

  • -avustamalla ja asiakkaita verotusta koskevissa valituksissa ja oikaisuvaatimuksissa.

  • -avustamalla asiakkaita yhtiöoikeudellisia sopimuksia ja yhtiöiden perustamista koskevissa asioissa.

  • -avustamalla asiakkaita työoikeudellisissa tulkinta- ja oikeusriidoissa.

  • -avustamalla asiakkaita ja laatimalla sopimuksia yritysoikeudellisissa asioissa.

  • -avustamalla asiakkaita asuntokauppaan liittyvissä sekä asuntojen korjauksiin sekä asuntojen virheisiin ja puutteisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa.